Het Nationaal Beleidsplan Chronische Hepatitis - februari 2017
 
yd2

Bewustzijn, Identificatie, Behandeling hepatitis B & C

Jaargang 07 | april 2017
yd2

februari 2017 - Minister Schippers informeert Tweede Kamer over Nationaal Beleidsplan Chronische Hepatitis

Samenvatting voor beroepsgroepen

Het Nationaal Beleidsplan Chronische Hepatitis van VWS is tot stand gekomen naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad en het Nationaal Hepatitis Plan. In dit Beleidsplan richten de beroepsgroepen zich vooral op bewustwording en ‘case finding’ voor tijdige identificatie en juiste behandeling binnen de reguliere zorg. Er worden 6 specifieke acties voor beroepsgroepen benoemd:

1. Case finding 

Screening in de vorm van gerichte ‘case finding’ in de spreekkamer van de arts.

2. Heropsporing

Heropsporing van patiënten die eerder gediagnosticeerd zijn met chronische hepatitis, maar die destijds geen behandeling hebben gekregen dan wel voortijdig gestopt zijn.

3. Registratie- en monitoringsysteem 

Landelijk registratie- en monitoringsysteem inrichten voor het verzamelen van gegevens van personen die geïnfecteerd zijn met HBV of HCV.

4. HepatitisRxcentra: landelijk netwerk

Hepatitis-behandelaren maken afspraken over een landelijk dekkend netwerk van hepatitisbehandelcentra.

5. Bewustzijn bij huisartsen

Huisartsen nemen hun verantwoordelijkheid m.b.t. bewustzijn over hepatitis in de zorgsector om daarmee ‘case finding’ te bevorderen.

6. Programma voor verslavingszorg

Verslavingszorg en detentiezorg implementeren specifieke hepatitis programma's (Trimbos heeft hiervoor een toolkit samengesteld).

VWS zal de beroepsgroepen via het RIVM faciliteren om ook de komende jaren hun gezamenlijke acties te delen en te ontwikkelen. Tevens subsidieert VWS, via Trimbos, het samenwerkingsverband van het Netwerk Infectieziekten & Harm reduction met het Platform Strategische Inhoudelijk Deskundigen Verslavingszorg.

Bron: Ministerie van VWS, februari 2017

 

 

 

Case-finding: BIBHEP kaart chronische hepatitis B en C

Het BIBHEP programma zet zich in om ‘case-finding’ en ‘case-management’ van chronische hepatitis B en C in de praktijk van alle dag te faciliteren. De BIBHEP kaart voor huisartsen is een praktisch toepasbaar stappenplan voor het ‘herkennen van en handelen bij’ chronische hepatitis B en C, op basis van de NHG standaard Virus hepatitis en andere leverziekten 3e editie 2016.

Welke patiënten hebben baat bij ‘extra aandacht voor hepatitis’ van de arts?
Full Image

 

 

 

Heropsporing en programma voor verslavingszorg: regionale Hepatitis-teams

De nationale Hepatitis Taskforce 

De Hepatitis Taskforce is een nationaal netwerk van hepatitis-artsen en verpleegkundigen in Nederland. Het nationale netwerk wordt opgebouwd uit regionale hepatitis teams, met in elke GGD regio één team. Elk regionaal team heeft tenminste één GGD arts-infectieziektebestrijding en van elk ziekenhuis in de regio tenminste één vertegenwoordiger (MDL-arts en/of internist-infectioloog); idealiter participeren ook een huisarts, medisch microbioloog, verloskundige, en verslavingsarts.

yd2
yd2

Bewustzijn bij huisartsen

Workshops voor huisartsen

In 2016 is er naast de steeds goed bezochte workshop ‘Lever: van vet tot virus’, die vanuit WDH’s of ziekenhuizen wordt georganiseerd, een nieuwe workshop ‘Hepatitis: herkennen, erkennen en handelen’ vanuit het farmacotherapeutisch overleg (FTO online) opgezet.

 

 

 

Full Image

 

 

 

Partners BIBHEP project:
Nederlandse Leverpatiënten Vereniging | LiverDoc | Erasmus MC  | Trimbos | Nederlandse Vereniging voor Hepatologie |
Innovatiefonds ZN / Zorgverzekeraar CZ | Ministerie Volksgezondheid Welzijn Sport | ZonMW