Nieuwsbrief GLOEI september 2015
 
Email Header

Nieuwsbrief GLOEI coöperatie UA d.d. 6 november 2015

Postbus 7101, 5980 AC Panningen  •  info@gloeipeelenmaas.nl  •  Henriëtte Stroucken 06 3023 0029
yd2

John Mestrom
programmamanager GLOEI

GLOEI heeft de in Helden woonachtige John Mestrom (foto) aangetrokken als programmamanager. In die functie zal hij initiatieven en werkgroepen van GLOEI, of die uit GLOEI zijn voortgekomen, begeleiden en coachen. John wordt ook verantwoordelijk voor het backoffice van GLOEI. Het backoffice verzorgt de administratie en de financiën van GLOEI en haar werkgroepen. 
Voor het backoffice zal binnenkort een office manager worden aangesteld. Momenteel lopen de gesprekken met sollicitanten. Het backoffice wordt gevestigd in SIF en zal waarschijnlijk vier ochtenden in de week bemand zijn.

Intensieve samenwerking GLOEI – SIF

De besturen van GLOEI en het mede uit GLOEI voortgekomen SIF-initiatief (voor een duurzaamheidscentrum in de vml. SIF-fabriek) hebben besloten tot nauwe samenwerking. In de praktijk is gebleken dat de ideeën en activiteiten van beide partijen vaak dicht bij elkaar liggen. De samenwerking houdt in dat de pas aangestelde GLOEI-programmamanager (zie boven) ook SIF gaat begeleiden. SIF zal verder zijn administratie onderbrengen bij het backoffice van GLOEI.

GLOEI-loket gaat huizen verduurzamen

GLOEI-loket is de naam van een nieuwe projectgroep die zoveel mogelijk huizen wil verduurzamen. Met subsidie van de Provincie wordt nu in de Blerickse wijk Vastenavondkamp een pilotproject gestart. GLOEI-loket houdt hier komende dinsdag een informatieavond voor geïnteresseerde wijkbewoners. Die zijn eerder via o.m. een huis-aan-huisfolder geïnformeerd over de mogelijkheden om met hulp van het GLOEI-loket het energiegebruik in hun woning te verlagen (isolatie, zonnepanelen, warmtepomp, beglazing e.d.). Het werk dat uit deze campagne voortkomt wordt uitgevoerd door ondernemers die bij GLOEI zijn aangesloten. Als de pilot in Blerick goed verloopt, wil het GLOEI-loket zich richten op wijken in Meijel en Kessel. Alle geselecteerde wijken hebben gemeenschappelijk dat er veel dezelfde jaren 60/70-huizen staan waar veel energiewinst te halen is.
Meer informatie: Marcel Wellmans 06-37654149
yd2
yd2

GLOEI en gemeente gastheer Europees duurzaamheids-congres

In juni volgend jaar is de gemeente Peel en Maas samen met GLOEI gastheer van een internationaal congres over het streven naar een afvalloze maatschappij (‘circulaire economie’). Het project vindt plaats in het kader van het pas gestarte CENSE-project (Circular Economy from North to South Europe 2020) dat wordt gesteund door de EU. Begin oktober jl. is een kleine delegatie van de gemeente en GLOEI naar Malta geweest voor een eerste CENSE-bijeenkomst (zie foto). Aanwezig waren vertegenwoordigers uit zeven landen van lokale overheden en burgerinitiatieven.
Full Image

Huurders SIF

SIF-partner Satinv, dat voor SIF huurders zoekt, meldt diverse veelbelovende gesprekken met partijen die interesse tonen om een deel van het complex te huren. SIF – dat op termijn een duurzaamheidscentrum moet worden – verhuurt ondertussen alvast delen van het complex. Zo heeft Engels Innovatietechniek (gevestigd elders op het Industrieterrein) tijdelijk een deel van een van de achterste hallen in gebruik. SIF gaat komend jaar ook opslagruimte in afsluitbare boxen (van 50 tot 250m2) verhuren. 
Meer informatie: Paul Pouls (06-51142502)
yd2

Repair Cafés Panningen en Meijel
​van start

In kringloopwinkel Allerhande vindt morgen/zaterdag 7 november van 12.00 tot 15.30 uur het eerste Repair Café plaats. Na een periode van voorbereiding hebben de initiatiefnemers voldoende fondsen, materiaal en deskundige vrijwilligers gevonden. Een Repair Café is een buurtinitiatief dat repareren promoot als alternatief voor weggooien. Mensen kunnen er kapotte spullen brengen, zoals kleine huishoudelijke elektronica, kleding, kleine meubels en fietsen. Die worden indien mogelijk, tegen een vrijwillige bijdrage, gerepareerd door vrijwilligers. Het Repair Café Panningen vindt elke maand plaats. Ook in Meijel gaat  morgen/zaterdag 7 november (in Oppe Koffie, Raadhuisplein 3) een Repair Café van start. Hier kan men van 9.00 tot 11.30 uur terecht. In Meijel gaan elke eerste en derde zaterdag van de maand de deuren open.

GLOEI op Woonevent

GLOEI is a.s. zondag 8 november vertegenwoordigd op het Peel en Maas Woonevent, georganiseerd door de Rabobank. Het Woonevent staat in het teken van "Innovatie & Duurzaamheid". Wonen is bij uitstek een onderwerp waar ook duurzaamheid bij komt kijken, bijvoorbeeld als het gaat om materiaalgebruik en energie. Op het woonevent is een groot aanbod van lokale ondernemers te vinden, waaronder aannemers, installateurs, een hovenier, woninginrichters en notarissen.
Het Woonevent vindt zaterdag plaats van 10.00 tot 16.00 uur in de Ringoven in Panningen.
yd2

Discussie basisinkomen

De informatieavonden over basisinkomen die de afgelopen maanden zijn gehouden, hebben inmiddels geleid tot flink wat discussie en de vorming van enkele werkgroepen. Die gaan de ideeën die er leven nader uitwerken. De avonden vloeien voort uit een gezamenlijk initiatief van GLOEI en de gemeente om na te denken over een lokale invulling van een basisinkomen voor bepaalde groepen.
Op 18 november is een vervolgbijeenkomst (19.30 - 21.00 uur, Huis van de Gemeente). Daar zullen enkele werkgroepen nadere voorstellen doen. De avond is open voor iedereen, dus voor zowel voor- als tegenstanders.
Meer info: Karin Vuijk 06-44798608, Henriëtte Stroucken 06-30230029.

Abonneren op de Nieuwsbrief

Leden van GLOEI krijgen deze Nieuwsbrief automatisch per mail toegestuurd. Andere geïnteresseerden kunnen zich abonneren. Opgave kan door op onderstaande link te klikken.