Nieuwsbrief GLOEI november 2014
 
Email Header

Nieuwsbrief GLOEI coöperatie UA d.d. 14 november 2014

Postbus 7101, 5980 AC Panningen  •  info@gloeipeelenmaas.nl  •  Henriette Stroucken 06 3023 0029

Professionalisering

GLOEI is vernieuwend en krijgt steeds meer naamsbekendheid in het land vanwege de innovatieve werkwijze. Dat bleek ook uit de netwerkbijeenkomst van 5 november. Gezien dit succes vinden GLOEI en haar partners (Koenen &  Co, Rabobank en de gemeente) het belangrijk om de organisatie te professionaliseren.  Koenen & Co is momenteel bezig de organisatie en werkwijze van GLOEI door te lichten en komt nog deze maand met een plan van aanpak. In dit kader zijn Cindy Dorssers en Henk Wulms momenteel bezig de financiële en ledenadministratie van GLOEI opnieuw in te richten. Belangrijk in het ‘stroomlijnen’ van de GLOEI-organisatie is het vinden van evenwicht tussen structuur en een ‘georganiseerde chaos’, die veel creativiteit en initiatief losmaakt.
Full Image
Professionalisering van de organisatie was ook het thema van de maandelijkse netwerkbijeenkomst van GLOEI op 5 november.

IJsverwarming Huis van de Gemeente

GLOEI heeft weer een nieuwe ‘nazaat’: op  31 oktober is de ‘coöperatie energiebuffer’ officieel opgericht.
De coöperatie gaat als eerste activiteit de bouw en het onderhoud doen van de ijsverwarming/klimaatinstallatie voor het Huis van de Gemeente. Begin volgend jaar wordt de warmtepomp geplaatst en de ‘ijskelder’, pal achter het gemeentehuis, uitgegraven.
De nieuwe coöperatie bestaat voorlopig uit enkele lokale ondernemers. Zij willen de opgedane kennis over ijsverwarming graag delen met andere geïnteresseerden, en daarmee het duurzaamheidsbewustzijn in
Peel en Maas vergroten.
Meer info: Jo van den Beucken (06-51587456)
yd2

Peel Energie

Peel Energie, de in september gestarte groene energiemaatschappij voor Peel en Maas, treedt langzaam aan meer naar buiten. Zowel in de media (weekbladen, zie links) als met een eigen twitteraccount. Peel Energie levert duurzame gas en stroom, maar stimuleert ook projecten om in Peel en Maas zoveel mogelijk  groene energie op te wekken. Zo lopen er lopen besprekingen met o.m. twee gemeenschapshuizen en met de Obelisk in Beringe. 

SIF

Het bestuur van SIF voert momenteel constructieve gesprekken met Dubic (Huub Hanssen en Ves Reijnders) over samenwerking in de toekomst.
Het SIF-complex stond enkele jaren geleden op de nominatie voor sloop. Dubic nam toen het initiatief om er een Duurzaam Bouw- en Informatiecentrum te vestigen. Dat ging niet door, maar het maakte wel mogelijk dat vorig jaar vanuit GLOEI een nieuw
SIF-initiatief kon ontstaan.

Inmiddels is in het SIF-gebouw het evenementenbedrijf ‘Limburgs Uitje’ voortvarend begonnen met de verhuur van de ‘Crazy Crasher’ – een stormbaan met opblaasbare obstakels.
Zoals eerder gemeld blijft deze attractie tot medio maart in het SIF gehuisvest.
yd2
yd2

Leestip bibliotheek
Boerenwijsheid; inspiratiebron voor een duurzame samenleving

Door Anselm Grün, Ton Duffhues en Hein Pieper.
Essay van de bekende Duitse monnik-ethicus-landbouwdeskundige Anselm Grün over het zoeken naar een respectvolle duurzame landbouw. Ton Duffhues (ZLTO) en Hein Pieper (CDA) plaatsen Grüns ideeën in een maatschappelijke context: het spanningsveld tussen nostalgie en realisme, tussen het ideaalbeeld van de boer en de werkelijkheid ​van alledag. Boerenwijsheid; inspiratiebron voor een duurzame samenleving is te leen bij de bibliotheken in Peel en Maas

Eind december...tijd voor reflectie

Waartoe is GLOEI ook alweer op aarde? Waarom ben ik lid? Wat hebben we bereikt, en wat staat ons nog te doen? Het eind van het jaar is een tijd van reflectie. Daarom biedt de gemeente GLOEI-leden en geïnteresseerden op 22 december een bijzondere bijeenkomst aan in het SIF-gebouw (eerder aangekondigd voor 21 november).
Op een verrassende en creatieve manier vertellen mensen daar het verhaal van hun persoonlijke betrokkenheid bij GLOEI en bij duurzaamheid. Ook andere aanwezigen kunnen hun bijdrage leveren.
Noteer vast in uw agenda: maandag 22 december (17-21u), SIF-gebouw. Een uitnodiging met meer details volgt. 

Abonneren op de Nieuwsbrief

Leden van GLOEI krijgen deze Nieuwsbrief automatisch per mail toegestuurd. Andere geïnteresseerden kunnen zich abonneren. Opgave kan door op onderstaande link te klikken.