Nieuwe NHG-Standaard Chronische Nierschade in NHGDoc
 
Email Header

 

 

 

Nieuwe NHG-Standaard Chronische Nierschade: nu in NHGDoc

De nieuwe NHG-Standaard Chronische Nierschade is vanaf nu beschikbaar in NHGDoc. Met de adviezen in NHGDoc weet u zeker dat u bijblijft met alle belangrijke wijzigingen van de nieuwe Standaard. Zo wordt u onder andere geattendeerd op het tijdig laten bepalen en doorgeven van de nierfunctie en het aanpassen van de medicatie aan de nierfunctie. Ook ondersteunt NHGDoc bij het opsporen van risicopatiënten. Benieuwd hoe en waar NHGDoc u precies bij kan ondersteunen? Klik hier.
yd2

 

 

 

Casus Chronische Nierschade

Meneer de Keizer 75 jaar is bekend met nierinsufficiëntie.
Voorgeschiedenis van de labwaardes: 18-3-2017 was de eGFR 57ml/min/1.73m2 en op 18-2-2018 een eGFR van 48 ml/min/1.73m2.
Meneer de Keizer komt nu op het spreekuur voor de uitslag van de recent bepaalde herhaling van de eGFR: 18-5-2018: 45 ml/min/1.73m2. Ook is er gekeken naar het albumine: albumine (micro)/ kreatinine urine: 2 mg/mmol.

Welke adviezen verwacht u op basis van de nieuwe NHG-Standaard? Bekijk ze hier.
En wat vindt u van de combinatie van deze adviezen?

 

 

 

Ziektelastmeter COPD via patiëntportaal

De Ziektelastmeter COPD is nu ook beschikbaar via een patiëntportaal! Deze functionaliteit is ontwikkeld door Pharmeon in samenwerking met NHGDoc en MicroHIS X. Het geeft de patiënt eenvoudig toegang tot laatste COPD meetwaarden, medicatie, behandeldoelen en de mogelijkheid om hierover te communiceren met hun behandelaar. De koppeling is al beschikbaar voor alle NHGDoc gebruikers met MicroHIS X en in ontwikkelingen voor andere HIS-en met NHGDoc. Ook toegang tot het patiëntportaal? Neem voor meer informatie contact met Pharmeon.
yd2

 

 

 

Gebruikersovereenkomst NHGDoc geactualiseerd

Wij hechten waarde aan uw privacy. In overeenstemming met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn daarom de voorwaarden betreffende gegevensbescherming geactualiseerd. Dit betreft de bescherming van de privacy van en voor het juiste gebruik van deze gegevens. Hier leest u het nieuwe privacy statement. Zie ook artikel 6 van de NHGDoc gebruikersovereenkomst.

Heeft u de nieuwe gebruikersovereenkomst al ondertekend? Als u NHGDoc opent en naar de startpagina gaat krijgt u een melding om deze te ondertekenen. U kunt tevens een kopie van de getekende gebruikersovereenkomst downloaden via "gebruikersgegevens" onder "Mijn NHGDoc". Het voortgezette gebruik van het NHGDoc Systeem geldt tevens als aanvaarding van de wijziging.

Vragen? Neem gerust contact op met onze functionaris Gegevensbescherming Ida Poortinga via ipoortinga@expertdoc.nl.

 

 

 

www.nhgdoc.nl | info@nhgdoc.nl | 010-8503939
Abonnement afsluiten? Klik hier.

ExpertDoc B.V.
uitgever van NHGDoc
www.expertdoc.nl
yd2