Nieuwsbrief GLOEI januari 2016
 
Email Header

Nieuwsbrief GLOEI coöperatie UA d.d. 20 januari 2016

Postbus 7101, 5980 AC Panningen  •  info@gloeipeelenmaas.nl  •  Henriëtte Stroucken 06 3023 0029

Basisinkomen in Peel en Maas

Het plan om te komen tot een proef rond basisinkomen nadert zijn beslissende fase. Afgelopen maandag waren op initiatief van GLOEI zo’n 35 mensen aanwezig bij een bijeenkomst hierover in het Huis van de Gemeente. De bijeenkomst was een vervolg op eerdere brainstormsessies. Om het initiatief concreet te maken zal nu op korte termijn een kerngroep geformeerd moeten worden, die de kar gaat trekken en met een werkplan komt. Daarbij kan men rekenen op steun van de landelijke Vereniging Basisinkomen (www.basisinkomen.nl), waarvan een vertegenwoordiger ook in Panningen aanwezig was. De verkenningen rond een basisinkomen zijn een vervolg op een motie hierover van de gemeenteraad, afgelopen juni. Er waren maandag ook enkele raadsleden aanwezig. Meer info: Karin Vuijk 06-44798608, Henriëtte Stroucken 06-30230029.
Full Image

Conferentie basisinkomen Maastricht

Vanuit Peel en Maas gaat een aantal mensen op zaterdag 30 januari naar een conferentie over Basisinkomen in Maastricht. Belangstellenden die mee willen kunnen zich melden bij Thea Slijper (hjslijper@hotmail.com).
Info over de conferentie: basisinkomen.org

SIF-factory in trek

SIF heeft twee nieuwe huurders binnengehaald. In een van de hallen vestigt zich het bedrijf C3 Living, dat op een duurzame wijze containers ombouwt tot tijdelijke wooneenheden. C3 Living is een initiatief van Rendiz van maatschappelijk ondernemer Peter Broekmans. En in de voormalige fietsenstalling annex garage komt Zeilmakerij Helden, producent van allerlei soorten asdekzeilen. Verder overweegt de Stijl Factorij om op 5 juni haar jaarlijkse Stijl Market in SIF te houden. De afgelopen (outdoor-) editie rond de Ringoven in Panningen had veel last van slecht weer. Belangstelling om te huren? Neem contact op met satinv.nl.
yd2

Jaarvergadering maandag 22 februari

Noteer vast in je agenda: op maandag 22 februari vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van GLOEI plaats. Een van de thema’s is al bekend: het revolverend fonds. Uiteraard krijgen alle leden nog een aparte uitnodiging met daarin het complete programma. 

‘Slimme (sport)verenigingen wassen geld GROEN’

De belangstelling bij sportverenigingen om aan verduurzaming te doen stijgt snel. Dat bleek bij de bijeenkomst ‘Slimme (sport)verenigingen wassen geld GROEN’ op 16 december, georganiseerd door GLOEI en de gemeente. Zo’n dertig vertegenwoordigers van verenigingen en sportaccommodaties waren aanwezig in het Huis van de Gemeente om met elkaar te kijken naar m.n. energiebesparing en bijbehorende financieringsmogelijkheden. Vertegenwoordigers van het zwembad in Kessel lieten zien hoe zij in zeven jaar tijd hun energiekosten met 80% hebben teruggebracht. Een belangrijke conclusie was dat er veel lokale kennis is,  maar dat die nog niet optimaal benut wordt omdat mensen het van elkaar niet weten. Wordt zeker vervolgd!
yd2
yd2

Help het hospice verduurzamen

Het bestuur van het aanstaande hospice/Plattelandshoés in Panningen heeft GLOEI gevraagd mee te denken om het aangekochte pand (de vml. basisschool Panningen-Noord) energievriendelijker te maken. Binnenkort vindt een eerste overleg plaats met energiespecialisten uit het GLOEI-netwerk. Leden die eventueel ook mee willen denken kunnen zich melden bij Gerard Boonekamp (06-50436826). Het Plattelandshoés is onder meer bedoeld voor mensen in hun laatste levensfase en hun familie. Meer weten? Kijk dan op de website.

Full Image

Gratis meubels voor GLOEI

De gemeente heeft vrijwel de hele inventaris van de tijdelijke aanbouw van het gemeentehuis (die binnenkort afgebroken wordt) geschonken aan GLOEI. Een groep vrijwilligers van GLOEI heeft de afgelopen tijd hard gewerkt om de aanwezige bureaus, kasten e.d. over te brengen naar de SIF-fabriek. De inventaris kan in de toekomst mogelijk worden gebruikt door huurders.
Overigens overweegt de Stijl Factorij om op 5 juni haar jaarlijkse Stijl Market in SIF te houden. De afgelopen (outdoor-)editie rond de Ringoven in Panningen had veel last van slecht weer.
yd2
yd2

Steun voor ZERegiO

ZERegiO, het vanuit GLOEI gestarte initiatief dat streeft naar een afvalloze regio, heeft de toezegging gekregen dat ze financiële steun krijgt van RVO vanuit het programma DuurzaamDoor. Doel van het kennisprogramma DuurzaamDoor is het bereiken van een groene, duurzame economie door kennis te ontwikkelen en verspreiden, door betrokkenheid en bewustwording te vergroten en door samenwerking te bevorderen. 

Abonneren op de Nieuwsbrief

Leden van GLOEI krijgen deze Nieuwsbrief automatisch per mail toegestuurd. Andere geïnteresseerden kunnen zich abonneren. Opgave kan door op onderstaande link te klikken.