Zeer goed nieuws van BIBHEP monitoring en analyse uit 2015.
 
yd2

Bewustzijn, Identificatie, Behandeling hepatitis B & C

Jaargang 06 | maart 2016
Full Image

Zeer goed nieuws van BIBHEP monitoring en analyse uit 2015.

De stijgende hepatitis sterfte en dalende hepatitis identificatie is in relatief korte tijd van 3 jaar geheel tot staan  gebracht en lijkt om te buigen naar een dalende sterfte en stijgende identificatie. Dit is het hoopvolle bericht van BIBHEP Monitoring en analyse.
Full Image
Het programma Bewustwording Identificatie Behandeling chronische Hepatitis B-C (BIBHEP) ontstond in 2011 vanwege de hoge sterfte door hepatitis B-C in vergelijking met een andere chronische virale infectie:
hiv-aids, en de dalende identificatie van hepatitis virus dragers. Lees verder...
yd2

Wordt chronische hepatitis C in Nederland toch geregistreerd? 

Tijdens de Hepatitis workshop GGD Haaglanden op 28 januari jl. werd de werkwijze en resultaten van meldingen hepatitis C bij de GGD getoond.
Acute hepatitis C is een meldingsplichtige aandoening. Bij melding is onduidelijk of het een acute of een chronische hepatitis C is. 
Dus ontstond de volgende werkwijze... 
Full Image

Wordt chronische hepatitis C in Nederland voldoende behandeld?

Voor 2015 was de basisbehandeling injecties met interferon in combinatie met 4-6 tabletten ribavirine. Tijdens de Hepatitis workshop GGD Haaglanden op 28 januari jl. werd de resultaten van nieuwe antivirale therapie bij chronische hepatitis C getoond.

Farmacotherapie behandeling Hepatitis C.

Tijdens het curriculum medicatiebeoordeling van de Nederlandse Vereniging voor Poliklinische Farmacie op donderdag 28 januari jl. werden de farmacotherapeutische aspecten van de nieuwe therapieën voor hepatitis C besproken. Onder andere: inzichten betreffende dosering ​bij nierinsufficiëntie, ...

Full Image
Partners BIBHEP project:
Nederlandse Leverpatiënten Vereniging | LiverDoc | Erasmus MC  | Trimbos | Nederlandse Vereniging voor Hepatologie |
Innovatiefonds ZN / Zorgverzekeraar CZ | Ministerie Volksgezondheid Welzijn Sport | ZonMW