Overijssel in 3D, Zonopkaart, WS Vechtstromen Energieneutraal
 
Full Image

Nieuwsbrief juni: 

Beste relatie, de zomer en de zon komen er aan. Tijd voor onze nieuwsbrief. Hierin aandacht voor een aantal recente projecten en nieuwe technieken. Zo hebben wij in opdracht van Overijssel de gehele provincie in 3D gezet. Verder zijn wij een nieuwe informatieve website begonnen; zonopkaart.nl met daarop alle huidige en geplande grote zonneparken van Nederland. Ook aandacht voor Waterschap Vechtstromen dat met ondersteuning van ons op zoek is gegaan naar ruimte voor hun duurzaamheidsopgave. Tot slot aandacht voor onze nieuwste techniek: Augmented Reality

Zonnige groet,
Rik, Willem, Bram, Wouter en Mark

PS: U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie met ROM3D heeft. Indien u er geen prijs op stelt om op deze wijze geïnformeerd te worden, kunt u zich afmelden via de link 'afmelden' onderaan deze nieuwsbrief.
Full Image

Overijssel als eerste provincie geheel in 3D

Provincie Overijssel is als eerste provincie in Nederland geheel in een virtuele 3D maquette  beschikbaar. Deze 3D maquette werd door ROM3D vervaardigd aan de hand van een serie basis kaarten zoals de top10vector, de AHN hoogtekaart, digitale luchtfoto. Bossen en bomen zijn met slimme algoritmen aan de hand van grondsoort, hoogtebestand en waterpeil zo realistisch mogelijk gegenereerd. Dit geeft een zeer goed basisbeeld van provincie Overijssel.

De provincie wil met deze 3D maquette de discussie over de energietransitie in Overijssel faciliteren. In de 3D maquette is het eenvoudig mogelijk om windturbines, biomassacentrales, vergisters en zonneparken te plaatsen. Hiermee kan worden verkend wat de impact is op de leefomgeving van burgers. Diverse gemeenten, projectontwikkelaars en bewonersgroepen die bezig zijn met initiatieven voor duurzame energie hebben al gebruik gemaakt van dit hulpmiddel.
Naast de transitie naar duurzame energie is de 3D maquette van Overijssel ook bruikbaar voor andere ruimtelijke opgaves. Zo maakten Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel inzichtelijk wat het zou betekenen als bossen op de Sallandse Heuvelrug zouden worden gekapt en omgevormd naar een heidelandschap. Voor de Sallandse Heuvelrug is vanuit het 3D model een online viewer gemaakt: 

www.sallandseheuvelrug.nl/sites/www.sallandseheuvelrug.nl/themes/heuvelrug/360/

Provincie Overijssel en ROM3D stellen de 3D omgeving ter beschikking aan partijen die bezig zijn of gaan met initiatieven voor duurzame energie in Overijssel.

Youtube film over dit project: https://www.youtube.com/watch?v=iQuR0QY8DhQ&t=26s

Meer informatie: R.J.W. (Rik) Olde Loohuis of B.J.R. (Bram) van Rooij
Full Image

Zonopkaart.nl 

Kortgeleden lanceerde wij de website zonopkaart.nl. Op deze website zijn alle grotere zonneparken met een omvang van meer dan 1 MW welke al gerealiseerd zijn of die in de pijplijn zitten op kaart gezet. De zonneparken zijn overzichtelijk op kaart weergegeven met een schat aan informatie en statistiek. Een instrument voor alle partijen die zich professioneel bezig houden met zonneparken.
Kijk zelf op: www.zonopkaart.nl

persbericht: www.rom3d.nl/persbericht-zonopkaart/

Meer informatie: ir. W. (Wouter) Guliker 
yd2 yd2 yd2

Waterschap Vechtstromen Energieneutraal

Voor Waterschap Vechtstromen heeft ROM3D een ruimtelijke verkenning uitgevoerd naar potentiële locaties voor windenergie en zonne-energie. Daartoe zijn circa 30 locaties die het waterschap in bezit heeft zoals rioolwaterzuiveringen, kantoren, gemalen bekeken en doorgelicht. Voor Vechtstromen gaat het vaak om RWZI’s die verschillend van opzet zijn en liggen in diverse omgevingen.

Het resultaat voor Vechtstromen is dat zij meer dan 100% van het elektrisch energieverbruik duurzaam op kan wekken op haar eigen locaties. Enkele locaties zijn geschikt voor grote windturbines en op vrijwel alle locaties zijn zonnevelden en zonnedaken nodig om dit te bereiken.
Voor een aantal locaties heeft ROM3D een gedetailleerde business case uitgewerkt om inzicht te krijgen in de financiële haalbaarheid. Ten opzichte van reguliere projectontwikkelaars heeft het waterschap nog een plus in de business case omdat ze veel van de opgewekte stroom zelf kan gebruiken. Daarmee ‘spaart’ ze energiebelasting uit.
Waterschap Vechtstromen gaat nu met de rapportage van ROM3D in gesprek met gemeenten, provincies en de omgeving van haar locaties om vervolgstappen te zetten naar energie neutraal.

Meer informatie:  ir. W.A. (Willem) Rienks

 

 

 

Full Image

VR or AR? That is the question.

Communicatie over windparken of zonnevelden kan eigenlijk niet meer zonder goede beelden. De ontwikkelingen in de ‘beeldvorming’ gaan razendsnel. In onze projecten maken we min of meer standaard gebruik van VR – virtual reality – beelden.
Met behulp van deze virtuele werkelijkheid laten we zien hoe het toekomstige landschap er uit komt te zien met een nieuwe windturbine of een nieuw zonnepark. Het publiek kan dit online of op een informatiebijeenkomst bekijken. Het grote voordeel van deze tool is dat het publiek een realistisch beeld krijgt en niet zelf ‘mentale’ beelden gaat maken waarbij de tegenstanders in hun hoofden vaak doembeelden creëren en voorstanders de impact vaak verkleinen.

De nieuwste technologie is de zogenaamde AR oftewel Augmented Reality. Letterlijk betekent dit toegevoegde werkelijkheid. Recentelijk hebben we tijdens een technische briefing voor leden van Provinciale Staten van Gelderland deze techniek gebruikt. Op een aantal locaties, in en rondom een controversieel windpark waar PS over moet besluiten, maakte men een stop en hebben we letterlijk de toekomstige windturbines met behulp van een tablet over het beeld wat mensen zagen geprojecteerd.

Deze video laat onze nieuwe AR techniek in de praktijk zien:

video: https://vimeo.com/rom3d/ar

Met de juiste visuele middelen communiceren, levert voor iedereen hetzelfde beeld op en maakt ook dat de discussies feitelijk kunnen worden gevoerd. Wilt u ook de gemeenteraad of de buurt laten zien hoe uw initiatief er uit komt te zien, neem dan contact met ons op: 

Meer informatie: B.J.R. (Bram) van Rooij

Over ROM3D

ROM3D ontwerpt aan duurzaam gebruik van schaarse hulpbronnen. Thema’s waar wij aan werken zijn windenergie, natuurontwikkeling, klimaatadaptatie en agro-ontwikkeling. Wij zijn onderzoekende ontwerpers en ontwerpende onderzoekers. Wij hebben met onze 3D planningstool een uniek middel in handen om hele landschappen in virtuele maquettes om te zetten. Dit is ons 3D Lab waarmee wij – bij voorkeur samen met betrokken partijen – de toekomst verkennen en ontwerpen.
Kijk voor meer informatie op onze website of LinkedIn en volg ons via social media
Twitter RSS Vimeo
ROM3D
Dorshorst 1a, 7217 PH Harfsen
Tel: +31(0) 573 46 06 34